Mây thì trốn mịt mùng cơn gió thổi
Mưa ngưng rơi trốn heo hút sương nhòa
Em trốn anh vào giấc mơ mỗi tối
Còn nổi buồn thì biết trốn vào đâu…
Sóng trốn biển nên âm thầm sóng vỗ
Ngày trốn đêm leo lắt mặt trời hồng
Thưở ngày tháng trốn vờ đêm hạnh ngộ
Buổi quay về em trốn được anh không
Trăm thương nhớ vấp đời anh ngã quỵ
Mới hay mình đã trốn một đời nhau
Thuở đôi mắt nhốt hồn anh ám thị
Thì trốn em chưa hết một đêm dài
Em cứ trốn quanh đời anh xa thẳm
Để anh hoài nỗi nhớ chật con tim
Bàn tay trót nằm trong bàn tay ấm
Thì em ơi …trốn mấy anh cũng tìm…
         /