TỰ CỪ MÌNH CHÚT ….hicc hicc

Tậu..

Con đàn bà nhà quơ

Học đòi chi ?

Thói mần thơ dzậy trời

Đã ngu

Còn lại mê chơi

Hồn treo cành bưởi

Ấy …

Phơi cành đào

Nam gầy vờn chuối bờ ao

Liếc thấy cành đào mắc cỡ chạy luôn

Nên chiều nay ..

Bỗng mưa tuôn !

Phú Yên mát rượi …

Hết buồn ầu … ơi

Đành rằng trong cái cõi người

Nắng – Mưa

Câu chuyện của trời mà ra

Yêu – Thương

Chuyện của chúng ta

Cứ yêu hết thảy

ơi… à … à … ơi …

Hồn thong dong

Hồn rong chơi

Cảm ơn đời

Cảm ơn người đã nói lời thương em !

NGÔ THỊ THUÝ PHƯỢNG