Hôm em ra phố nhìn tôi.
Mùa thay áo mới lạ môi người tình.
Thinh không nhỏ giọt mưa đêm.
Nhầm ngày tuổi thủi ướt mềm nhân sinh.

Hàng cây lá vẫy đám mây.
Có tôi tiền kiếp từ ngày ban sơ.
Nơi tình hoa nở sớm mai.
Đôi chim tha thiết ngân dài đường tơ.

Mi ngoan thiêm thiếp ngủ xanh.
Ngực anh huyết nhựa chưa lành vết thương.
Môi ai bớt lửa đường chiều?
Trắng bông mây trắng trưa nhiều hơn xưa!

Đường trơn tội lắm cơn mưa.
Thương em từ thủơ bóng chân chưa tròn.
Tay ngoan chi vội khép mi?
Vàng cung đường nắng dã quỳ tóc mây!