TUỔI THƠ BAY.

Chim chim dú dẻ mùng quân
Hái ăn không hết tuột quần mang theo
Con gái đứng gốc , trai trèo
Xay cao chót vót dõi theo trông chừng
Quằn cành trái chín như nhung
Trên cao mé xuống chạy tung reo hò
Chiều về trên vai lưng bò
Ống quần cột túm bao to trái đầy
Trâm rừng, thị vải trái sim
Nghêu ngao vang vọng gió chiều đồng tranh
Qua sông Ba níu đuôi bò
Sông trôi , trôi mất bến đò năm xưa
Nam cồ réo rắt giữa trưa
Thiu thiu giấc ngủ trại dưa giữa đồng
Nồm lên chiều xuống trên sông
Lênh đênh mặt nước bềnh bồng bè trôi
Bao năm sông cũ lở bồi
Từ xa cánh võng chiếc nôi mẹ hiền.

CAO NHANH