VẪN  CÒN

Đêm dòng sông nước triều lên

Ta ngồi bên cửa hình dung thu về

Môi còn một chút ngu nghê

Đêm còn một chút đam mê cuộc đời

Tuổi xuân hơn tám mươi rồi

Đầu xanh đã bạc như màu gió sương

Nghe hoa hé nở sau vườn

Nghe chiều man mác đưa hương cúc vàng

Nghe hơi gió biển mây ngàn

Nghe thu như có tiếng đàn trong mưa

Thơ ta còn bóng người xưa

Câu thơ mấy chữ cho vừa nhớ nhung

Đêm nay sương gió lạnh lùng

Tình em còn chút bão bùng trong ta

Những ngaỳ người ở phương xa

Có đầy hạnh phúc như ta nguyện cầu

Vào thu trời rắc mưa ngâu

Nghe trong nỗi nhớ tình đầu chưa trôi

HUỲNH DUY SIÊNG