Hoa sưa vào mùa nở rộ
Vàng ươm kín lối em về
Dáng ai đổ dài bé nhỏ
Thiếu người – thiếu cả tay che

Vàng sưa ơi? Màu gợi nhớ
Xa nhau biết đã bao mùa
Rưng rưng mắt chiều ứa đỏ
Tiếng lòng gợn sóng nhịp khua

Tự bao giờ chia hai lối
Trời se đan sợi chỉ luồn
Võ vàng sưa hoài chờ đợi
Biết người bên ấy còn thương?

Một mai có về lối cũ
Níu tay giữ kẻo Xuân tàn
Hạ chưa đốt trời rát bỏng
Sáo buồn khúc hát mênh mang…