Tiếng mõ tiếng hò reo dậy sóng

Nào bạn ơi ta cùng về đây

Lệ Thủy quê mình Hội đua Truyền thống*

Cất lên khúc ca

Vang nhịp chèo khua

Trên cánh đồng vàng mênh mông biển lúa

Dưới sông thuyền rồng lướt sóng băng băng

Làng quê náo nức trẩy hội

Cờ sao phấp phới tung bay

Đôi bờ Kiến Giang rộn vang trống giục

Dang rộng tay chèo gái trai thi sức

Hân hoan lòng người “hố…” nhịp hò khoan

“Hô lên! Hụi lên!” thuyền đang về đích

Cuồn cuộn bắp tay nở căng lồng ngực

Như cá hổ kình vượt sóng trùng khơi

Hô lên, hố lên thuyền tới đích rồi

Gái giỏi trai tài chiếm đỉnh vinh quang

“Hô lên! Hố lên!Hụi lên!”

Nào bạn oi!

Nắm tay nhau cùng vui ngày hội

Mừng ngày chiến thắng của non sông.

 Nguyễn Đại Duẫn

*Huyện Lệ Thủy- Quảng Bình có lễ hội đua thuyền truyền thống nhân Ngày Quốc khánh (2-9) hằng năm