Ngõ 09 tiếng thu rơi
Quán khuya ai gọi ời ời đêm thâu
Sương buồn lãng đãng dăng câu
Dân ca, giận bạc mái đầu tương tư.

Đường về quê cụ Tố Như
Tiếng thơ ai đổ đầy ư ứ đò
Hồng Lam dăng kín câu hò
Truông Mây tiếng hát mấy o phường chài.

Tiên Điền một sớm ban mai
Dâng hoa kính cụ, xin vài tứ thơ./.

Nghi Xuân 2020
Thành Vinh T7/2022