Hân hoan trong ý nghĩ bầu trời
Buổi mai trong veo nhờ cuộc mưa đêm thanh tẩy
Vẫn tiếng chim treo lên cành lá nõn
Như một thói quen…
*
Inh ỏi bài ca muôn điệu của lũ côn trùng
Chúng bày bữa điểm tâm đầu tiên trên cỏ
Lẫn vào mùi bùn nâu ngai ngái
Li ti xác nắng vụn đầu ngày
*
Biền biệt giữa hai lằn ý nghĩ
Lũ bướm rập rờn kể nhau nghe về câu chuyện của loài sâu
Mặc bông hoa vừa thức
Ngọn gió gầy chẳng đong nổi làn hương
*
Khép lại buổi mai thanh tân
Khung cửa chiều giam ngày nắng tắt
Trên khuôn mặt lá ảm đạm ngày cuối thu nhàu nhĩ
Từng buổi chiều im lặng tiễn nhau đi…

TỊNH BÌNH