Khóa chiều

Cổng gió cài then nắng

Vùng núi hoang xanh phủ đại ngàn

Rừng dày nguyên thủy mùa trăng lạnh

Du thực bàn chân mãi lang thang.

Gió Lào

Trút cuồng phong cuối núi

Cốc bia chiều trắng bọt tư duy

Vui đầy ngày, mà buồn chẳng mấy khi

Trộn thời gian tiếng ve sầu cuối hạ.

Chuông điểm chiều

Dục rừng cây thay lá

Chiến tranh chìm trong ác mộng chiến chinh

Đừng tạo cuồng phong hãy trở lại chính mình

Khép thương đau, tràn men chiến thắng.

Có thứ rượu nào

Mà không cay không đắng

Có chiến thắng nào không đổ nước mắt mồ hôi

Xin cứ vui lên tương tác với đời

Thế gian sẽ tuyệt vời khi có bạn./.

Vinh, một chiều mưa

T5/2020