VUI – B UỒN

 
Lần theo những tháng ngày qua
Buồn – Vui như hạt mưa sa giữa đời
Niềm vui – tan chảy lâu rồi
Nỗi buồn – lắng lại, ngủ vùi trong ta !
                  Phong Roi Nguyen
 
ƯỚC MONG
 
Vòng tay hẹp
Trước cuộc đời
Khát khao
Ôm trọn
Kiếp người
Phiêu linh?
Bao duyên nợ
Bấy ân tình
Yêu cho bõ
Cả gập ghềnh,
Gian truân.
Cầm tay
Đi đến
Cuối đường
Ước mong
Tắm mãi
Suối nguồn
Tình yêu.
 
 Phong Roi Nguyen