Tôi lại về xóm cũ

Gió thì thầm lối xưa

Khúc tiêu dao  giun dế

Lay giàn bầu đong đưa.

Nắng hàng dừa lưa thưa

Thêu nỗi niềm chiếc lá

Biết tìm đâu tăm cá

Sông nghiêng lòng về xuôi.

Cây mù u sần sùi

Sớm chiều che  mưa nắng

Bướm vàng xưa còn vọng

Thổn thức như lời ru.

Dẫu có thưa bóng người

Dày bóng cây bóng nắng

Nơi chôn rau cắt rốn

Ấm áp tình yêu thương.