/

.

Như dòng nhật ký sang trang
Tình ta thôi cũng đã tàn nhớ nhung
Ngày xưa lối nhỏ đi chung
Bây giờ đại lộ không cùng với nhau
Những mùa thương nhớ hư hao
Để cho kỷ niệm tan vào thời gian
Trăng kia sáng mấy cũng tàn
Yêu đương một thuở, lỡ làng trăm năm…

08/2017