Xuân về trên đảo Sinh Tồn

Hoa phong ba nở giữa hồn đại dương

Xuân về trên biển quê hương

San hô gọi sóng triều cường tháng năm

Xuân về đảo nhỏ xa xăm

Trường Sa máu của người Nam tự hào

Đảo xa, chiến sĩ nghẹn ngào

Chắc thêm tay súng đồng bào tin yêu

Việt Nam Tổ quốc diễm kiều

Ngời trong ánh mắt mĩ miều đại dương.