Xuân lại về trên đất nước em ơi

Biển bạc rừng vàng thêm hương thêm sắc

Quê hả lòng với mùa bội thu nhất

Bé đến trường vui sướng trào dâng

Hạnh phúc bên xuân quên vất vả tảo tần

Đào rực đỏ như quốc kỳ kiêu hãnh

Văn hoá soi đường

Tương lai vỗ cánh

Ngành nghề dần khép gian nan

Nắng ấm se sua trên cánh mai vàng

Yêu bật thức bên thì thầm thiệp chúc

Trộm nhìn nhau đâu cần ánh mắt

Tự bao giờ yêu đã ngự trong tim

Một tuổi thêm

Đâu phai được môi mềm

Xuân như vẫn tươi cười trong áo

Đời luôn đẹp bên người yêu dấu

Hạnh phúc đơn sơ là hạnh phúc siêu bền