Xuân về ở ngõ
Áo thắm màu cây
Tung tăng trời mây
Hỏi đàn én nhỏ
Én bao nhiêu tuổi?
Én vẽ trời xanh
Hai vòng tròn nối
Én đố bạn chơi
Hỏi én bao tuổi?

Mùa xuân hỏi nhỏ
Bạn nào chơi xuân
Mau mặc áo mới
Đào Mai Huệ Cúc…
Thì thầm nho nhỏ
Chị mặc áo gì?

Em hỏi mùa Xuân
Chị bao nhiêu tuổi
Chị cười xanh ngát
Ve vẽ mây trời
Chị Đào 2 tuổi
Chị Cúc 0 tuổi
Chị Mai 1 tuổi
Chị Xuân 9 tuổi
Em cười ha hả
Chị nhỏ hơn em!

Mùa xuân năm Kỷ Hợi
Lì xì bỏ nuôi heo
Năm sau xuân Canh Tý
Xẻ heo mua áo Tết:
Mua mẹ chiếc khăn hoa
Mua cha chiếc áo cà
Tặng ông đôi kính trắng
Tặng bà chiếc quạt nang
Mùa hè bà quạt mát
Ru em ngủ say nồng.