/

Trở về thôi
mùa xuân đến kia rồi
nơi quê nhà mẹ chờ đứa con xa
đêm ba mươi hương khói đón ông bà…

Trở về
tìm lại tuổi thơ
mòn chân bên bậu cửa
mùa xuân về qua vạt tóc mây bay…

Trở về thôi
mùa nồng nàn hơi thở
Hoa trong vườn bừng sắc thắm rung rinh…

Trở về
nhìn dáng mẹ yêu thương
nhìn tóc cha bạc màu sương gió
bao năm…

Trở về
trở về thôi
mùa xuân
mắt mẹ mỏi mòn trông…

/