/
.
Trong giấc mơ, tôi thấy
mình là
một vệt sóng
những vệt sóng
không có hình ảnh sóng.
Chiếc điện thoại, là tôi
đổ chuông
lời thì thầm tình yêu
người con gái tôi chưa từng gặp gỡ.
Paris – Việt Nam
hai mảnh đất vô hình
tồn tại trong giấc mơ của tôi.
Trong giấc mơ, tôi thấy
tôi cầu hôn em
bằng hình hài vệt sóng
em nhận lời
hai vệt sóng giao nhau.
Paris – Việt Nam
hai con người chưa từng gặp gỡ
sang hèn, tốt xấu
thực mơ
có chăng một tình yêu?
/