.
Ông Trần Trọng Sang, 57 tuổi, thương binh 3/4, hiện là Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Phú Hòa. Trước năm 1996, ông công tác ở Ban Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tại thị xã Tuy Hòa. Từ năm 1996 đến nay, đã 15 năm ông gắn bó với Hội Chữ Thập Đỏ.
Ông tìm được niềm vui, ý nghĩa cao cả và lòng nhiệt tình trong công việc. Thực hiện đúng nguyên tắc: nhân đạo, vô tư, tự nguyện, trung lập, độc lập và mang tính toàn cầu. Có người nói vui: “Ông Sang làm ở Chữ Thập Đỏ 15 năm nay, xứng đáng xếp ngang hàng thầy giáo với sự nghiệp giáo dục, ngang hàng thầy tu với sự nghiệp cứu đời”. Ông Sang vô cùng hãnh diện. Lãnh đạo huyện sợ ông chịu thiệt thòi, gợi ý chuyển công tác khác, ông nói: “Tôi còn ba năm nữa tới tuổi hưu, xin được làm ở Hội đến khi nghỉ hưu thôi!”.
Thời chiến tranh, ông Sang nhiễm căn bệnh sốt rét, tuy bây giờ mạnh khỏe nhưng với bệnh sử như thế nên không hiến máu được. Ông đã động viên vợ và ba người con hiến máu cứu người, được Sở Y Tế Phú Yên cấp giấy chứng nhận gia đình hiến máu nhân đạo.
           
HẠ CƯỜNG