/

 
Vốc vụm nước dòng quê
dầu dãi con sông chở mùa đi hun hút
kí ức bạc màu
loang lổ rạ rơm …
 
Dặm dài đời sông
nông sâu
           một kiếp
                    lở bồi…
Ta về
vớt tuổi thơ trôi
bạc sờn vai áo
mồ côi phận mình…
 
Nằm nghe
một thoáng chông chênh
này hương cỏ mật
này thầm thì sông ru…
.
/