/

Bạn hởi từ khi rời đất mẹ

Vầng trăng hoài niệm đã sang sông

Bờ xưa bến cũ nông con nước

Đất khách mù tăm mấy dặm đường

Ta nhớ quê nhà những sắc mây

Thơ đang từ độ cánh chim bay

Bỗng dưng cuồng nộ ôm con nước

Đang chực trào lên mỗi lúc say

Một chút tình thâm một chút thơ

Vui đi từ đó… đến bây giờ

Con tim ân ái không buồn nhỏ

Xuống mảng đời ta một chút hoa

Xin hảy cho ta gởi lời chào

Đến người thi sĩ dáng hanh hao

Bao năm trò chuyện cùng  công cốc

Vẫn cứ hồn nhiên bón cuộc đời

Quê cũ đang mùa xanh cỏ non

Sóng xô lớp lớp vẫn không mòn

Cho ta gởi đến dăm đời bạn

Đóm lửa hồng soi những bến sông

 

                  PHAN MINH CHÂU

3B ÂU CƠ NHA TRANG KHÁNH HÒA