/
.
Xốc lại lẽ đời cho phải đạo
Xốc lại lý trời cho bình an
Xốc lại nghĩa trang cho bình đẳng
Sắp xếp xốc lại cho bằng nhau.
 
Không  khổ, không đau, không sung sướng
Không giàu, không nghèo, không ganh đua
Không oán,  không hờn, không ghen tị
Không thấp, không hèn, không cao sang
Mai  ra nghĩa trang còn suy nghĩ
Mả(1) mình,  mả nẫu (2) , mả thế gian
Mả mình thì đặt chỗ cao sang
Mã nẫu thì để chỗ điêu tàn
Vùi  trong lòng đất còn suy tính
Huống hồ đang sống ở nhân gian.
 
Gom hết thế gian lên 1 thớt
Bằm văm, bằm nhiễn, trộn đều tay
May ra có thể sinh bình đẳng
May ra có thể được bằng nhau
 
Hoang Dã
(1): Mồ mả, mộ
(2): Nẫu: Tiếng địa phương của Phú Yên, Bình Định, và một phần của Khánh Hoà cò nghĩa là người ta