src=http://khoemoivui.com/wp-content/uploads/2014/12/be-tap-ve-chu-bo-doi-0.jpg   

                                                           
Mang ba lô lên đường quân ngũ
Điều chẳng lạ chi đối với mọi người
Bạn bè tôi cũng như bao lớp trước
Tổ quốc cần, đất nước gọi bình yên
 
Tôi ra đi vì tôi khao khát
Những miền quê, đất nước chúng ta
Đến những vùng sông nước bao la
Đến những chân trời cần giữ súng
 
Đến những vùng ngày nắng chẳng ngày mưa
Đến những nơi biển xanh không nước ngọt
Ở những nơi nhân dân cần tôi nhất
Để không phụ lòng công sức của ông cha
 
Giữ đất này sông, núi, biển bao la
Bao thế hệ đầu xanh ngã xuống
Bốn ngàn năm cơ đồ giữ nước
Không lẽ nào sống cuộc đời nhỏ nhoi
 
Sáng hôm nay như mọi sáng bình yên
Lần đầu tiên em và hồng tươi đưa tiễn
Tôi nhìn em, cây bưởi đào tha thiết
Đợi anh về mùa bưởi nở hoa
 
Mảnh đất cằn, gió Lào nuôi khôn lớn
Văng vẳng đâu đây tiếng nói thì thầm
Báu Ó xa xa gợn sóng
Đợi tôi về cùng với tuổi trẻ trâu
 
Lần đầu tiên xa quê lòng bịn rịn
Tiếng chim ca trong ánh nắng bình minh
Đôi mắt mẹ hằn lên quyến luyến
Luôn bên con tiếp bước quân hành.
                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30/6/2015
.
.src=http://genk2.vcmedia.vn/thumb_w/600/DlBlzccccccccccccE5CT3hqq3xN9o/Image/2014/01/2-eb3df.jpg