src=http://www.baophuyen.com.vn/Upload/Images/2014/Thang%201/27/Sao-Bien-140127.jpg

                                   

                                   

                                    

Cây cầu nhỏ thuở xa xưa

                                    Nay mang tên gọi Sông Chùa thân thương

                                    Bên tòa tháp cổ phong sương

                                    Đón bao lượt khách mười phương ngước nhìn

                                    Đã qua đạn pháo bom mìn

                                    Giờ vang khúc hát giữ gìn quê chung

                                    Một thời vất vả lao lung

                                    Mẹ đôi quang gánh còng lưng qua cầu

                                    Mớ rau đôi trái bí bầu

                                    Bán xong phiên chợ gật đầu mừng vui

                                    Cây cầu ngắn thuở xa xôi

                                    Vẫn thường lẻ bạn mồ côi một mình

                                    Nay vang mỏ ấm chuông rền

                                    Chùa ôm bóng nước ngọt tình phù sa

                                    Kia làng Ngọc lãng đầy hoa

                                    Đây hòn núi Nhạn nhìn qua Sông Chùa

                                    Cầu xưa tuổi nhỏ vui đùa

                                    Nay mang tên mới gọi mùa  xuân sang

 

                                                                                             HUỲNH DUY HIẾU