/
.
Chỉ cần một chút bình yên
Cho lòng thư thả dịu hiền mắt em
 
Chỉ cần một chút êm đềm
Cho vơi nỗi nhớ ngọt mềm môi em
 
Chỉ cần một tiếng ru êm
Để ta trẻ lại mà thêm yêu đời
 
Để ta đi cạn chân trời
Tìm trong muôn thuở tuyệt vời bên em
 
                                            TRẦN HÀ TRỌNG LÃNG

.