Em cho anh những ngày tháng êm đềm

Đã yêu thương nhau dù sông ngăn núi chặn

Dẫu xa mặt mà lòng không cách trở

Chúng mình càng gần nhau hơn

Qua làn sóng di động hàng ngày

     

Hãy cho nhau nghe em

Hơn nửa đời người mình lại bên nhau

Sao cứ để đắng cay mất mát chia xa mãi

Cần níu yêu thương chắp cánh bay cao

Cho ước mơ lấp lánh những vì sao

Mình sinh ra là để cho nhau

Thuộc về nhau tất cả

Hướng về nhau còn lại nửa quãng đời

Đừng để tiêu hoang hạnh phúc tuyệt vời

                                                                    12/2011

                                                         TRẦN HÀ TRỌNG LÃNG