src=http://images.yume.vn/blog/201205/21/1337619272_akatonbo.gif

    

    Mình dân quê

    Nhà lọt thỏm giữa bốn bề nắng gió

    Nên tuổi thơ của con

    Chỉ chơi đùa với con chuồn nâu chuồn đỏ

    Con châu chấu vươn chân nhảy múa

    Bên nền cỏ non xanh

 

    Chiều vi vu

    Hững hờ nắng rụng

    Con chơi một mình buồn

    Nên kêu cha làm bạn

    Đi bắt con chuồn, con châu chấu

    Quẩn quanh nền cỏ quê

    Cha chìu

    Con thích chí cười tươi

    Cứ hỏi : cha ơi chừng nào cha nhỏ lại

    Để chơi với con trong mỗi buổi chiều?

 

    Tôi giật mình réo gọi ngày thơ

    Nhưng năm tháng đã qua

    Theo mùa xa hun hút

    Con ơi ! Tuổi thơ của cha đã trôi đi mất

    Chỉ còn lại đây con chuồn nâu chuồn đỏ

    Và con châu chấu bên chiều

    Để cha bắt con chơi.

 

                                LÊ VĂN TRƯỜNG