Tôi ném chữ tình tang ngang dọc
săn chứng khoán chim trời
bán cổ phiếu cỏ dại
người trách nhiệm hữu hạn sẻ chia
thơ đấu giá lên đời
 
Ai đầu tư cổ phần tri âm
văn chương tình nguyện liên doanh tri kỷ
chữ nghĩa thị trường xuống chó lên voi
 
chữ nghĩa thị trường
hot
 
chữ nghĩa thị trường
bạc
 
chữ nghĩa thị trường
nhạt
 
Lắm đêm gối đầu lên hàng đống sách
nghe lòng trống
rỗng
hoang mang
                                                 10.10.2006
.