1.

Tưới nước trong đêm
Cành cà phê nứt trắng
Chiếc răng nanh
 
2.
Gió tết
Chiếc xe bụi mù
Lữ khách nhìn đỏ hoe
 
3.
Mưa phùn và hoa đào
Tiếng vàng anh vừa hót
Vừa ngưng
 
4.
Cô bé ôm con mèo
Ngồi dưới cội hoa
Chú chim sẻ nhảy nhót
 
5.
Trên tay du khách
Đôi bồ câu hạ cánh
Người chủ thu tiền
 
6.
Cả nhà ngủ muộn
Chuột nhỏ cắn hạt hướng dương
Trên ban thờ
 
7.
Trên đường cuối năm
Đóa hoa ai vứt
Vẫn còn tươi nguyên
 
8.
Tia nắng
Chiếc kim khâu
Màu lá
 
9.
Mặt trời nhỏ
Hạt sương cũng nhỏ
Con kiến tí hon
 
10.
Nhà sư áo vàng
Khất thực hoa đào
Hoa từ bi rơi
 
11.
Đón người bạn nghèo
Thơm mùi áo cũ
Ngón tay chai sần
 
       N.T.N
/