src=http://vietnamese.cri.cn/mmsource/images/2010/09/26/kashi1.jpg

                   BÓNG NÚI

                   Em đi bóng núi nghiêng theo

                   Bụi tung vó ngựa qua đèo mù sương

                   Từ anh về với bản mường

                   Với trông bóng núi dặm đường em đi

                                                                                      NK.

                      src=http://s5.60s.com.vn/image/92011/21/VNE_6726723.jpg

                             NHỚ MƯỜNG HUNG

                             (Nhớ anh Cầm Giang)

                   Mường Hung sáng núi xanh soi sóng biếc

                   Em vớt rêu thả mượt tóc thung mây

                   Con cá măng nào hay sông biên giới

                   Tiếng khèn Lào sang chợ thổi nồng say

                             Trai Mường Hung thả bay thuyền đuôi én

                             Vài tay chèo tới Xiềng Khọ – Sầm Nưa

                             Sắm đồ cưới anh chở về – đúng hẹn

                             Vòng bạc trao lấp lánh dưới trăng mờ

                   Từ xa cách bản quê về Hà Nội

                   Đêm nằm mơ thác đổ trắng ngang trời;

                   Sớm mai dậy nhớ mây hồng đỉnh núi

                   Tiếng gà rừng vang động cả hồn tôi.

                                                                                      NK-

                    src=http://viettel.com.vn/cmsmedia/images/201010/Mua%20xuan%20bien%20cuong.jpg

                              XUÂN BIÊN CƯƠNG

                             Sơn La xuân ở dài hơn

                   Tháng tư còn trắng hoa Ban trên rừng

                             Mà đây nắng hạ chói bừng

                   Chiềng Khương hoa Gạo đỏ lừng bến sông

                                      Biên giới Việt Lào 6/1963

                                                                   NK-

                             src=http://dotchuoinon.files.wordpress.com/2012/02/sonla.jpg             

                                        CHIỀU BẢN NHỎ

                             Chiều vắng vẻ lặng tờ nơi bản nhỏ

                              Người đi nương, ra ruộng chưa về

                             Chỉ lũ trẻ đùa nô trên bến tắm

                             Và một chàng “cắm bản” lắng hồn quê.

 

                             Con gà đẻ trứng xong kêu “cộc tác”

                             Con Vện nằm canh cửa mắt lơ mơ

                             Mặt suối xanh in bóng cầu vừa bắc

                             Cọn bên đồng cuốn nước xối như mưa…

 

                              Chiều bản nhỏ ngàn xưa đời vẫn thế

                              Cứ yên vui cùng xứ sở thanh bình

                             Không giặc giã, gươm trên tường nằm nghỉ

                             Ngựa lỏng cương thả bộ dọc dòng kênh.

 

                             Ai đấy nhỉ một mình nơi thôn dã

                             Để nhớ ai ngoài phố thị ồn ào

                             Hẹn một buổi đón về thăm bản nhỏ

                             Cùng vào rừng hái nấm mé đèo cao.

                                             

                                                                       NGUYỄN KHÔI