CÔ GIÁO LỚP EM

Cô giáo lớp em dáng dáng thương

Soạn bao giáo án sáng đến trường

Tiết dạy đầu tiên lên bục giảng

Bước chân hiền diệu thấm mùi hương

 

Tay cầm giáo án nâng nâng nhẹ

Đọc đọc từng câu khẽ khẽ cười

Nét phấn đậm đà ghi tiết mục

Lời giảng thanh thanh chúm chím cười

                                      

Nguyễn Thị Hoa