Đa tình con mắt Phú Yên – Tản Đà

Tặng nhà thơ Triệu Lam Châu
.

Qua Tuy Hòa có gì để nhớ ?
Em đa tình, con mắt Phú Yên ;
Ở nơi ấy biển trời sóng vỗ
Thật dịu hiền để muốn ở thêm.
*
Nho nhỏ êm êm làng phố nhỏ,
Thấm vào tim hạt muối nghĩa tình;
Anh nhắm mắt mà anh nhìn rất rõ
Gió ru hời đôi mắt lim dim…
*
Mây nắng Phú Yên vương lòng người xứ Bắc
Người Sơn Tây đôi mắt mơ huyền
Để cho khách tình si ngơ ngác
Rất đa tình con mắt Phú Yên .

/

.