Ta đi dạo khắp sân chùa
Nghe câu mô Phật gió lùa quanh tai
Bước thiền định bước khoan thai
Bước xua tà niệm bước phai mê lầm
Bao phen nắng đốt mưa dầm
Hoa tan tác rụng lá đầm đìa rơi
Nhớ về tiếng hát à ơi
Mẹ đi vào cõi thảnh thơi phiêu bồng
Nay con nước cuốn theo dòng
Bên kia bờ vẫn một vòng sân si
Trước chùa niệm khúc từ bi
A di đà Phật bước đi an lành
Đêm giăng sương ngậm đầu cành
Tóc ta vừa ướt xin đành nam mô .
 
 
 
                     HUỲNH DUY HIẾU