width=246

HOA CHỮ

Tặng các bậc cha mẹ đã nuôi con ăn học

Bóng chữ nghiêng nghiêng áo học trò

Đời chữ nhọc nhằn mười mưa năm nắng

Thuở lưng khom mùa màng gánh nặng

Thóc lúa nghiêng kê chữ gập ghềnh

 

Cha trước con sau

Cánh chữ bay cao bay xa khung trời mơ ước

Đời cha đời con đếm bước

Búp chữ đơm cành kết nụ cuối đường qua

 

Hành trang

Bức tranh quê con vẽ lòng mẹ biển đong chưa đủ

Dằng dẵng ơn thầy quá dải Trường Sơn

Thơ cha, nén từ rạ từ rơm

Lùi xa thời đạn bom

Ngày về

Nở hoa

Búp chữ

 

Hoài Niệm

Phú Thứ – Hoà Bình