src=https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRXojM8HfMGzq4liH2Mcnx1eO8nTXmwajrtmRcV3TUZTKcwasqQZg

            ( Nhân ngày mất của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp)

 

     Con ở miền Nam chưa một lần ra Bắc

     Chỉ biết người qua chiến thắng Điện Biên

     Ba bảy tuổi đã làm nên Đại Tướng

     Lưu tên người vào trang sữ Thiên Niên

     Người là một học trò ngoan của Bác

     Là tấm gương tỏa sáng đến muôn đời

     Theo chân Bác buổi đầu đi cứu nước

     Chiến công nào cũng rực cả quê hương

     Là danh tướng đỏ trong lòng Tổ Quốc

     Giặc chưa tan người xẻ núi mở đường

     Những trận đánh tưởng chừng không tin nỗi

     Tên của người rực rỡ khắp muôn phương

     Người tỏa sáng từ gương Sen của Bác

     Tổ Quốc đau người cũng muốn đau cùng

     Trung với Hiếu  người làm nền đi trước

     Lấy cam go gian khổ để an lòng

     Điện Biên đó đoàn quân lên Tây Bắc

     Nơi núi rừng khoanh trận địa gieo neo

     Chiến thắng đó đã đi vào lịch sữ

     Để đất trời sông núi cũng hòa theo

     Đuổi giặc Pháp tiếp theo là đuổi Mỷ

     Giãi phóng Miền Nam gian khổ cả đời

     Một danh tướng tưởng chừng không có tuổi

     Sao trên đầu năm tháng vẫn không phai

     Người nằm xuống Tổ Quốc này thương tiếc

     Bốn Bể,Năm Châu một thuở đã đi cùng…

     Con khấn nguyện xin cúi đầu đưa tiễn

     Hương hồn người về đất tổ KIÊN TRUNG

 

                     PHAN MINH CHÂU