Mến tặng H.H.Ph

Ngày mai em theo chồng
Ngày mai tôi lên biên cương
Mối tình ngày thơ bẻ lửa
Thôi.
        Về.
              Sao còn lần lữa
Em cười. Làn môi héo hắt
Giọt sầu tôi mang.

src=http://luatviethoang.com/media/upload/sanpham/ap_20101020015819568-9074.jpg