/

Mùa rồi mạ cấy lên chưa
Đồng xanh xanh buổi chiều xưa ướt lòng
Gió quên lời hẹn cuối đông
Bỏ con trăng rụng bên dòng sông trôi
Tiếng quê ru khóc ơi hời
Buồn đêm nay nữa buồn vơi mấy lần
Đàn so phím lạc bâng khuâng
Khúc giao mùa điểm cung trầm nỉ non
Chạp rồi Mẹ ngóng tin con
Trời Tây phía ấy đếm mòn ngày qua
Nhớ thương con Tết xa nhà
Đêm giao thừa thiếu mứt trà nhạt vơi
Nhớ trăng quê khóc xứ người
Buồn loang một áng mây trời ngày xuân
Phố bên đây những tủi mừng
Con đưa tay khấn nguyện từng ước ao !
.
/
.