/      

  .

Xuôi theo dòng chảy thời gian

 Loay hoay bước hạ đã sang nữa rồi

 Còn hôm nay nữa mà thôi

 Mai theo ngã rẽ mỗi người một phương

 Nhờ ve rộn rã sân trường

 Cảm ơn màu phượng luyến thương thầy trò

 Cô về nhớ mắt ngây thơ

 Em về tung cánh diều mơ lên trời

 

 Cô, thầy mỗi cảnh ngược xuôi

 Đã cùng vun xới cây đời nở hoa

 Mai về trên bước đường xa

 Nhớ nhau xin hát bài ca học trò

 Cho đời còn một góc thơ

 Hẹn mùa thu tới sương mờ áo bay

 

                   DIỄM PHÚC                                 

 /

 

                           Địa chỉ tác giả :

Nguyễn Thị Mỹ

Sinh ngày: 09 – 10 – 1965

Nghề nghiệp: Giáo viên

Trường Tiểu học số 1 Hoà Thành

Đông Hoà, Phú Yên

ĐT:  0916.630.225