src=http://www.mangtieudungviet.com.vn/upload/images/news/nguongoccaythong%203.jpg       

 

          Đêm nay lạnh phố gầy thêm săc áo

          Mùa đông đi theo bếp lửa ta chờ  

          Giáng sinh rộ nên một trời sao sáng

          Giữa Ngân Hà có một đóm sao rơi

          Ta đang đợi… mùa đông đi rất chậm

          Chúa ưu tư trên cánh võng thiên thần  

          Bài ca Thánh  vọng theo hồi chuông đổ

          Xuống muôn loài giọt máu rõ từ thân.

          Giọt máu chảy xuống đời ai phiền muộm

          Chảy xuống đời ta bài thánh ca buồn

          Phút trầm mặc bên tượng người bất động

          Thập Tự già vạn cổ mấy nghìn năm

          Ta nhắm mắt lặng nghe lời kinh chậm

          Lặng nghe niềm đau lại chảy vào đời

          Tình yêu đó nơi chúa về ngự trị

          Có thể nào… khi bếp lửa chiều vơi ?

          Những hang động những thiên thần bất tử

          Đêm về khuya giòn giả khúc giao mùa

          Tiếng kinh khẽ dâng đời mình cho chúa

          Phút lỗi lầm muôn thuở vẫn chưa qua

          Cũng từ chỗ đồng trinh mà đức mẹ

          Đành phân thân cho hai cỏi nhà thờ

          Đêm lễ hội giòng người chia hai ngã

          Giữa đôi bờ sót lại… trái tim thơ

 

                        PHAN MINH CHÂU

                     Nha Trang – Khánh Hòa