/

.

Em à thu đã tàn chưa?!
Mà lưa thưa giọt đong đưa gió lùa
Bên sông cành liễu cợt đùa
Thùy dương réo gọi hương mùa đông sang

Em à nắng ấm vừa tan
Nhường cơn mưa vội qua ngang gội sầu
Em về vỗ giấc canh thâu
Đèn khuya phố rọi son lầu nhớ nhau

Em à mưa chợt ngưng mau
Mà sao chưa thức tìm màu thời gian
Lỡ làng giấc mộng vừa tan
Em đành buông bỏ vô vàn luyến thương!!!

Cà Mau ngày 20/9/2016 NNN

/