PGS Lưu Đức Trung vừa qua đời ngày 02 / 5 / 2017 tại TP. Hồ Chí Minh. Thầy quê ở Quảng Bình, dạy ĐHSP Hà Nội. Khi về hưu, thầy chuyển vào sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, PGS Lưu Đức Trung thành lập CLB Thơ Hai kư Việt. Thầy cũng là thành viên biên tập Tapchivan.com.

Sự ra đi của “Ông già Hai kư” đã để lại lòng tiếc thương vô hạn của nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn cùng gia đình. Cầu mong linh hồn của thầy sớm được siêu thoát để về nơi yên nghỉ vĩnh hằng.
Phạm Ngọc Hiền