src=http://www.phunuonline.com.vn/suckhoe-dinhduong/2010/Picture/Hung/05T9/caphe.jpg
THƠ HAIKU
 
Sấm xé toạt màn đêm
Bấc đèn cầy chợt tắt
Bóng người nằm cô đơn
……………………….
 
Giọt cà phê rớt
Nỗi nhớ cháy đầu môi
Đóm thuốc chiều vẫn sôi
 
………………………
 
Ngày con về
Chó sủa vang.
Căn nhà vụt sáng
Để nỗi buồn lang thang
 
        PHAN MINH CHÂU
          Đ.T 0922992662