src=http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/hoangthuy/2014_07_26/mau%20hoa/hoa_t7_kienthuc2_hsco.jpg

 
                              1.
                                        Xôn xao tháng Chạp tôi về
                                 Đại dương giấu sóng, cơn mê bạc đầu
 
                                        Trăm năm mặn chát dãi dầu
                                 Tình thơ lạc bến qua cầu trôi xuôi
 
                                        Chín li biệt để thành mười
                                 Còn thơm tóc lệ yêu ngừoi thuở xa…
                             2.                                      
                                        Lời thương mắt đếm thật thà
                                 Trái tim không tuổi đuối tà áo bay
 
                                        Em về cúc nở vàng vai
                                 Chết từ vô lượng áo ai thôi vàng
 
                                        Sổ lồng chim sáo không sang
                                 Đáu đau rét ngọt thả tràn vào Đông!
                            3.
                                        Tình không, rượu đắng cũng không
                                 Buồn rơi đáy cốc nghiêng lòng sót vui
 
                                        Thời gian đâu có nhịp lùi
                                 Mùa thêm mây trắng nghe ngùi ngậm ta
 
                                         Sắc/ không nhốn nháo ta bà
                                 Cành xuân nụ thắm hiên nhà, thực/mơ?
                            4.     
                                         Bao giờ hẹn với bao giờ
                                  Sài Gòn quá độ lạnh hờ hửng em
 
                                         Lá cuối Đông rớt qua thềm
                                  Gọi xanh niệm khúc thức mềm tiếng xưa
 
                                         Tình tan từ buổi gió mưa
                                  Còn nguyên niềm nỗi bao giờ, tôi mang…
.
                                                                  31/1/2015
                                                  NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG
                                 
src=http://congdantretphcm.com/cdt/uploads/news/2012_01/yen1.jpg