Sau khi đăng bài : Ngày thơ Phú Yên – của tác giả Nguyễn Thái Sơn. Hiện sống và làm việc tại TP HCM, cộng tác với nhiều báo, thường viết trên lethieunhon.com, trannhuong.com. TCSB vừa nhận được thư cảm ơn của ông. Xin trân trọng dưới thiệu nguyên văn (nguyên ảnh) nội dung bức thư này (BTV-MMT).

 
Cảm ơn Tạp chí Sông Ba đã dùng bài.
Để ảnh dùng minh họa bài là rất đúng, rất đẹp, rất hợp.
Các anh hỏi thì xin trả lời: Tôi là công chức của một nhà xuất bản, đã về hưu gần chục năm, hiện sống tại Sài Gòn viết thơ viết báo nhì nhằng, hay viết loại bài “khó đọc” với một số người, nhất là các quan chức. (thường viết trên lethieunhon, trannhuong.com…)
Cảm ơn các anh chị đã không sửa gì (ngoài việc thêm mấy dấu phẩy). Tôi cũng nhân đây thưa là: để cho câu văn có tính dồn dập, tấn công liên tục, không để “kẻ địch” kịp thở, người viết nhiều khi cố tình “sai chính tả” bằng cách bỏ dấu phẩy. Ví dụ như câu này: (…) mà không “điếm xỉa” gì đến địa phương Phú Yên, đến những nhà thơ ở chốn “tỉnh lẽ” đã có công “khai sơn phá thạch” thì theo thiển ý của tôi là KHÔNG NÊN KHÔNG THỂ KHÔNG NỠ do vậy càng KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN, thì lẽ ra phải viết thế này mới chuẩn: là KHÔNG NÊN, KHÔNG THỂ, KHÔNG NỠ, do vậy, càng KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN (thêm vào 4 dấu phẩy).
Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn các anh chị!
                                                                             Nguyễn Thái Sơn

src=http://s6.netlogstatic.com/vi/p/oo/171948733_7969015_2196272.jpg