THƯƠNG MẸ

_mce_src=http://img2.tamtay.vn/files/photo2/2012/2/24/16/4172581/4f475a5a_721ad3f7_images_resize.jpg

.

Giờ đây nhớ Mẹ thuở ngày xưa

Tần tảo đôi quang gánh kẹo Dừa

Dạo khắp xóm nghèo rao đổi lúa

Nuôi đàn con dại dẫu nắng mưa

Ngày ấy tôi thường đứng bờ sông

Đón chờ rước Mẹ mắt dõi mong

Lăng xăng lục lọi đôi quang gánh

…Kẹo Dừa – Mẹ đổi lúa còn không ?


Hỡi ôi ! Thuở ấy tôi nào biết

Hỏi mẹ Mẹ ơi ! Mẹ mệt không ?

Thương con Mẹ chẳng màng khuya sớm

Cha mãi vắng nhà Mẹ mỏi mòn trông


Ước gì trở lại ngày xưa ấy

Con sẽ  theo chân bước Mẹ hiền

Đỡ gánh nhọc nhằn khi nắng lớn

Đưa vai Mẹ vịn lúc đường trơn

            .

                    ĐẠI ĐỨC THÍCH QUẢNG ĐẠO