TIỀN GIANG

/

Đây Tiền Giang ! Tiền Giang !

Sông nước dài miên man

Đám cưới ghe đưa hàng cây số

Miệt vườn cây trái tỏa ngút ngàntitle=blog.tamtay.vn

 

Lữ khách ngẩn ngơ quên chớp bóng!

Nàng dâu tủm tỉm chuyến sang ngang

Trời mây non nước chi đẹp rứa ?

Rằng thưa : Đây non nước Tiền Giang !

 

Tấn Quy

Sài Gòn mùa cưới