/

Trả sông về biển khơi xa
trả đôi mắt ướt tháng ba gọi về
giậu xưa lỡ một miền quê
giàn hoa mướp trổ ni, tê cũng buồn

trả tình về bến sông mơ
nghe con mắt khóc bên bờ chiều xưa
ngồi ru tiếng gió đủ vừa
hong khô giọt lệ đã trưa quá đời

trả tôi về với tôi ơi
rêu phong mờ mịt cuộc chơi lâu rồi
chỉ còn ngồi với xa xôi
đếm ngày xuân lạc trên môi mắt người…

       

             MAI THANH VINH