TÔI TIẾP THỊ TÔI

 Tôi tiếp thị tôi giữa cuộc đời

Đời tôi như những chiếc tờ rơi

Bay trên đường phố không người nhặt

Mong được cuồng phong cuốn xa khơi

                   *  *  *

Tôi cứ lần đi mãi không thôi

Mặc thân bèo bọt muốn nổi trôi

Mặc ai kiêu hãnh đưa tròng mắt

Mặc xác mặc tình con nước đôi

               *  *  *

Tôi sẽ còn đi mãi còn đi

Lòng có bình yên có sân si

Cao xanh cười mỉm hay cuồng nộ

Thẳm đáy bùn đen đóa từ bi

                           

                TẤN  QUY 

                     2016