/
 

 

Rượu thịt ê hề ba bửa xuân
Sao không ăn uống cứ làm thinh
Ra ngoài anh bảo rằng anh bịnh
Viếng bạn chị đi chỉ một mình
Khách khứa eo sèo ba bửa tết
Bà con cật ruột  chẳng buồn thăm
Một lời han hỏi không ai viếng
Căn bịnh trầm kha cứ rập rình
Mồng một du Xuân chờ hái lộc
Về quê mang con cái đi theo
Ruổi rong trên khoảng nghìn cây số
Chúc tết dò Xuân cháy cả đèo
Cứ tưởng Xuân này Xuân trọn ý
Vợ chồng con cái có tin vui
Ngờ đâu cả đám đều lâm bịnh
Căn bịnh vô duyên dễ nực cười
Đến nay tính đã mười mấy tết
Đã hết mùng lo lại đến… mền
Tháng giêng âm ỉ Chùm mai muộn
Và mấy giò Lan vẫn cứ giòn
Còn tết thì đi mà chúc tết
Dại gì ôm lấy mối tình không.
Ly bia chén rượu không thù tạc
Thì cứ đào lên một tấm lòng
Mấy ông anh vợ hàng cao giá
Sống ở bên kia ngất ngưỡng trời
Một câu thăm hỏi còn chưa có
Thì nói gì thêm một tiếng …mời
Thôi cũng đành riêng một cỏi Tây
Vợ chồng con cái chúc nhau đây
Năm nay Giáp Ngọ Xuân mừng Ngựa
Ta lại mừng ta thoát cảnh này.

 

CÁNH ĐỒNG XUÂN

Dấm dúi đôi đồng đi hái lộc
Đầu năm xuân đã mãn khai rồi
Cành mai còn nõn hoa đang rộ
Bấm bụng đem ra bỏ đất trời
Bởi lẽ xuân tàn mồng bảy tết
Nhà nhà cúng tạ vái tiên sư
Riêng ta cúng tạ mừng xuân mới
Thêm một tình yêu bớt ngục tù
Ta đợi em hoài em không tới
Em này không phải những em xưa
Mặt dồi má phấn hoa trăm nếp
Hương lộng đầu xuân chảy mấy mùa
Em là em vợ của ta kia
Nhất vợ nhì em chả dám đùa
Đợi mãi mỏi mòn ba bửa tết
Mà nào đâu thấy bóng em thưa
Thôi mặc hơi đâu trách với phiền
Mùa xuân đang rộ phia bên trên
Ngỗn ngang trăm sắc hoa đang tải
Cánh thiệp đầu xuân đến phố phường
Phóng bút đề thơ thơ nhỏ giọt
Đôi giòng gởi bạn mỏng như tang
Chúc ngươi năm mới trăm điều hợp
Gắng sống sao cho thật thẳng hàng
Xuân đã lưng chừng trên mắt môi
Mừng xuân ta đợi phút này thôi
Cạn ly ta lựa lời tao nhã
Chúc bạn năm nay rộng tuổi đời

                 PHAN MINH CHÂU

 /