VÀO XUÂN


Gió se lạnh Đông bao trùm khắp nẻo

Chợt giật mình lắt lẻo kiếp hào hoa

Đêm ba mươi trời đất giao hoà

Nghe rạo rực kiêu sa huyền ảo

Nghe ngày mai Xuân tròn thay áo

Anh mỉm cười thầm bảo tiếc không em

Thời gian qua đâu dừng lại bên thềm

Gom nỗi lá đi tìm kỷ niệm

Nhặt ký ức kết thành sim tím

Rất hoang sơ-màu nhiệm-đa tình

Dẫu một thời đá núi rung rinh

Mặc nhân sĩ nghiêng mình ngã bóng

Dòng sông thơ len vào nhựa sống

Đang thăng hoa hồn bỗng ngất ngây

Rượu tình ai uống chẳng say

Trăng thanh mất hút chân mây chạnh lòng

Người ơi cùng tiếng tơ đồng

Vào Xuân bằng cả niềm mong ngọt ngào

                                       
THUỲ HIẾU

/